คั่ว Mushroom popcorn ไม่กลม

ได้ยินมาบ่อยมาก ว่าซื้อเมล็ดมัชรูมมา แล้วเจอผสม!!!
จะบอกว่า Mushroom popcorn และ Butterfly popcorn ไม่สามารถนำมาคั่วผสมกันได้ เพราะอุณหภูมิในการป๊อปต่างกัน
เวลาป๊อป Mushroom ถ้าความร้อนไม่มากพอ จะได้ป๊อปคอร์นที่มีลักษณะคล้ายกับ Butterfly
Butterfly ต้องการความร้อนไม่สูงมากก็สามารถป๊อปออกมาได้
แต่ Mushroom ต้องการความร้อนที่สูง ที่จะทำให้เมล็ดป๊อปได้ และต้องสูงมากพอ เมล็ดถึงจะป๊อปออกมากลมสวย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*