ชนิดของป๊อปคอร์น

ป๊อปคอร์น(Popcorn) จะมีสองลักษณะคือ
1. แบบ Mushroom ป๊อปคอร์นทรงกลมหรือ ทรงเห็ด โดยรวมแล้วจะเคี้ยวมันส์ เคี้ยวเพลินกว่า ด้วยเนื้อที่เยอะกว่า
2. แบบ Butterfly ป๊อปคอร์นที่มีปีกมีขอบ หรือทรงผีเสื้อ โดยรวมแล้วจะกรอบกว่า ด้วยผิวสัมผัสที่เยอะกว่า

Pigo Pop เลือกใช้เมล็ดป๊อปคอร์นแบบ Mushroom เป็นวัตถุดิบ100%ในการผลิต แล้วผสมผสานกับวัตถุดิบชนิดต่างๆตามที่เราได้คัดสรรไว้ และด้วยการผลิตในแบบฉบับของเรานั้น จึงทำให้ได้
“ป๊อปคอร์น” แบบ “ทรงกลม” ที่มี “เนื้อเยอะ” และความ “กรอบ” ที่มากขึ้น