ป๊อปคอร์นมีขนาดใหญ่แค่ไหน?

ป๊อปคอร์นมีขนาดใหญ่แค่ไหน?

จากรูปคือเมล็ดข้าวโพดดิบ 200 เมล็ด ในกระบอกแก้ว ที่มีปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร และป๊อปคอร์นจำนวน 200 ชิ้น

เมื่อเทียบปริมาตรกันแล้ว ป๊อปคอร์นจะมีขนาด ประมาณ 40 เท่าของเมล็ดข้าวโพดดิบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*