สาเหตุที่คั่วแล้วไหม้

สาเหตุที่คั่วแล้วไหม้
หลักๆแบ่งเป็น 3 ส่วน
1. เครื่องคั่วไม่ได้คุณภาพ (สาเหตุใหญ่สุด)
1.1 ความร้อนไม่พอ ทำให้น้ำตาลไหม้ ก่อนที่เมล็ดจะแตก
1.2 ระบบกวนผสมไม่ดี ทำให้การกระจายความร้อนในหม้อ ไม่สม่ำเสมอ เมล็ดแตกไม่พร้อมกัน
1.3 ความเร็วในการกวนผสมไม่เหมาะสม ทำให้การกระจายความร้อนในหม้อ ไม่สม่ำเสมอ
2. วัตถุดิบไม่ดี ไม่เหมาะสม (เจอได้เรื่อยๆ ไม่บ่อย แต่ก็เจอ)
2.1 สูตร หรืออัตราส่วนที่ใช้ไม่เหมาะสม
2.2 วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ (ส่วนมากจะเกิดกับ Mushroom popcorn) ความชื้นในเมล็ดสูงกว่าปกติ ทำให้ต้องใช้เวลาคั่งนานขึ้นกว่าเมล็ดจะแตก จนทำให้ น้ำตาลไหม้ไปก่อนแล้ว
3. คนคั่ว(น้อยมาก แต่ก็ยังมี)
3.1 ปิดไฟช้าเกินไป ความร้อนในหม้อสูงมาก รอจนเสียงแตกเงียบแล้วถึงปิดไฟ ยังไงก็ไหม้
3.2 ไม่เข้าใจหลักการทำป๊อปคอร์น และไม่พยายามจะศึกษาเพิ่มเติม
3.3 ชั่งตวงวัตถุดิบอัตราส่วนผิดเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*