No Image

เครื่องทำป๊อปคอร์นมีกี่ประเภท

April 12, 2020 pigopop 0

เครื่องทำป๊อปคอร์น แบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆคือ 1.เครื่องทำป๊อปคอร์นไฟฟ้า หรือตู้ป๊อปคอร์น ใช้พลังงานไฟฟ้าทำความร้อน และหมุนมอเตอร์ ต้นทุนหลักคือค่าไฟฟ้า ทำได้แต่เมล็ดผีเสื้อเท่านั้น (Butterfly Popcorn) ทำครั้งนึงได้ปริมาณน้อย เครื่องมีราคาถูก มีราคาตั้งแต่ 1,000 – 4,000 บาท 2.เครื่องทำป๊อปคอร์นแก๊ส ใช้แก๊สทำความร้อน และใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเพื่อหมุนมอเตอร์ ทำได้ทั้งเมล็ดผีเสื้อ(Butterfly Popcorn) และเมล็ดมัชรูม(Mushroom […]