No Image

เครื่องทำป๊อปคอร์นแก๊ส VS เตาแก๊สบ้าน

May 7, 2020 pigopop 0

เม็ดป๊อปคอร์นซ้ายมือ ใช้เครื่องทำป๊อปคอร์นแก๊สเม็ดป๊อปคอร์นขวามือ ใช้หม้อและเตาแก๊สบ้าน(เมล็ดป๊อปคอร์นตรานกอินทรีย์จากกระสอบเดียวกัน อัตราส่วนของสูตรคั่วป๊อปคอร์นเหมือนกัน) ถ้าเราไม่เคยเอามาเทียบกัน เราก็คงจะพอใจกับเม็ดขวามือที่มีลักษณะเม็ดกลมและใหญ่แล้ว ***ความร้อนที่สูงพอ และการกวนผสมที่ทั่วถึง มีผลกับคุณภาพของป๊อปคอร์นที่ได้รับ*** **********เม็ดใหญ่กำไรเยอะ*********** #ป๊อปคอร์นระเบิด#เครื่องทำป๊อปคอร์นแก๊ส#เครื่องคั่วข้าวโพด#เครื่องทำป๊อบคอร์น