เกี่ยวกับเรา

เครื่องทำป๊อปคอร์นแบบใช้แก๊ส

ทุกเครื่องเราผลิตเอง ปรับปรุงจากการใช้งานจริง ใช้คั่วข้าวโพดที่ร้านทั้งวัน ตำแหน่งการดึงถาด ดึงออกมาด้านหลังเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เพราะโดยปกติเราจะวางเครื่องชิดผนัง ฝั่งซ้ายและขวาของเครื่องวางอุปกรณ์ในการทำแต่ละเครื่องเราใช้เวลาทำค่อนข้างนาน เพราะต้องใช้ความละเอียดในการประกอบ และทดสอบระบบการทำงานต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องทุกเครื่องที่ผลิตออกมาได้คุณภาพที่ดีที่สุดการกวนผสมที่ดี นิ่ง เรียบ ทำให้เมล็ดป๊อบคอร์นได้รับความร้อนทั่วถึงทุกเมล็ด ทำให้การแตกตัวของเมล็ดข้าวโพดดี ลด%สูญเสีย ทำแล้วไม่ไหม้ ลดระยะเวลาในการทำงานในแต่ละรอบ โดยที่ใช้เวลาเท่ากันแต่คั่วได้เยอะกว่า ทำให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น